kennysjournal.kazelog.jp > kenny's album

夜の町並み

夜の町並み

スイス/ツェルマット

粋な看板
路上に映写